Arbitraż - w ekonomii - łączona transakcja giełdowa kupna sprzedaży towarów lub papierów wartościowych. Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego samego produktu na różnych rynkach lub na tym samym rynku ale pod różnymi postaciami. W przypadku gdy owa różnica jest większa od kosztów transakcyjnych inwestor kupując produkt na rynku tańszym, a sprzedając na droższym osiąga zysk.
Przykład 
* kurs EUR/PLN =4
* kurs USD/PLN =3
* kurs EUR/USD= 1,30
* Inwestor, który posiadając np. 3000 zł kupi 1000USD następnie wymieni je na 769,23 EUR (1000/1,30), aby w koncu zamienić 769,23EUR na 3076,92 zł (769,23*4) osiągnię zysk. W tym wypadku dość istotną składową kosztów transakcyjnych są różnice pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży waluty, które w powyższym przykładzie zostały celowo pominięte.

Arbitraż - w bankowości - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich odsprzedaży z zyskiem na innych rynkach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.