Antysemityzm - uprzedzenie, postawa wrogości w stosunku do Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego. Jako pierwszy tej nazwy użył niemiecki dziennikarz Wilhelm Marr w 1879 roku.
Antysemityzm może być motywowany przesłankami religijnymi (antyjudaizm) lub etnicznymi. Choć w przypadku narodu żydowskiego obie często pokrywały się ze sobą wobec istnienia narodowej religii żydowskiej.
W chrześcijańskiej Europie podstawą zachowań antysemickich początkowo było postrzeganie Żydów jako morderców Jezusa Chrystusa. Z czasem antysemityzm obrósł wieloma legendami jak oskarżenia o dokonywanie mordów religijnych (zwłaszcza na niemowlętach chrześcijańskich), profanacje hostii i inne.
Członkom gmin żydowskich narzucano noszenie specjalnych oznak na strojach, mieszkanie w odseparowanych dzielnicach miast - w gettach (od Soboru Laterańskiego w 1179 roku), płacenie wyższych podatków (papież Innocenty III). Zakazywano im także kupowania ziemi i osiedlania się na stałe. W wyniku tych zakazów z czasem obok czynnika religijnego pojawił się także ekonomiczny, jako że społeczność żydowska mogła się zajmować niemal wyłącznie handlem i lichwą, zajęciami zakazanymi w średniowieczu dla chrześcijan ze względów religijnych.
W XIX wieku wraz z rodzeniem się nacjonalizmów i państw narodowych oraz sekularyzacją życia publicznego pojawił się etniczny wymiar antysemityzmu, a wraz z nim nowe oskarżenia o dążenie do przejęcia władzy nad światem. W 1905 carska ochrana spreparowała broszurę Protokoły Mędrców Syjonu, która stała się fundamentem fobicznej odmiany antysemityzmu.
Antysemityzm osiągnął swoje apogeum w III Rzeszy, gdzie był jądrem oficjalnej ideologii państwowej. Wprowadzono tam stopniowo serię ustaw ograniczającą udział Żydów niemieckich w życiu gospodarczym i politycznym. Po 1939 rozpoczęto działania w celu wymordowania wszystkich Żydów w Niemczech i na terytoriach Europy kontrolowanych przez III Rzeszę. Ten masowy mord około 6 milionów Żydów europejskich znany jest w historii jako Holokaust.
Po ujawnieniu zbrodni hitlerowców na Żydach zbrodnicze konsekwencje idei antysemickich stały się tak oczywiste, że modny przed wojną w wielu kręgach otwarty antysemityzm przestał być społecznie akceptowany w krajach zachodnich. Spadła też popularność tej ideologii w innych częściach świata, choć nie zanikła ona całkowicie. Na przykład w Polsce w 1968 rząd komunistyczny, z poparciem przynajmniej pewnej części społeczeństwa, przeprowadził ekspulsję polskich Żydów, co wiązało się z wojną arabsko - izraelską (ZSRR i państwa Układu Warszawskiego były wówczas sojusznikami państw arabskich).
Nowym źródłem antysemityzmu po 1945 są reakcje na konflikt izraelsko-palestyński. Antysemityzm jest otwarcie popierany w wielu krajach arabskich i muzułmańskich. Niedawno nawet Protokoły Mędrców Syjonu, klasyczna antysemicka fałszywka, zyskały ogromną popularność w wielu krajach na Bliskim Wschodzie, gdzie zrobiono na ich podstawie popularny serial telewizyjny. Wiele terrorystycznych organizacji muzułmańskich otwarcie nawołuje do mordowania Żydów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.