>stolik>stolikstolik>> należą elementy >>blatnoga 1noga 2noga 3noga 4>stolik. ,Antynomia Russela" />

Antynomia Russela mówi, że zbiór nie jest swoim elementem. Zbiór A nie należy do zbioru A; ">>stolik<< nie należy do zbioru >>stolik<<, do zbioru >>stolik>> należą elementy >>blat<<,>>noga 1<<, >>noga 2<<, >>noga 3<<, >>noga 4<< lecz nie sam >>stolik<<"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.