Antylopy - nazwa potoczna grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych z rodziny krętorogich. Małe antylopy nazywa się potocznie gazelami. Antylopy zamieszkują Afrykę i Azję.
Bongo - Boocerus euryceros, antylopa z rodziny pustorożców, o ubarwieniu rdzawobrązowym z poprzecznymi, białymi pręgami, z mocnymi, lirowato wygiętymi rogami występującymi u obu płci; zamieszkuje środkowoafrykańskie lasy i stoki gór.
Garna - Antilope cervicapra, niewielka antylopa z rodziny pustorożców, zaliczana do gazel, bardzo szybka i zwinna, o rogach prostych, lekko śrubowatych, występujących tylko u samców; zamieszkuje otwarte tereny wschodniej części Indii.
Gazela - zwierzę z rodziny pustorożców, bardzo zwinne i szybkie, wyróżnione w grupie antylop ze względu na małe rozmiary, smukłą, delikatną budowę; zamieszkuje pustynie i stepy Afryki i Azji.
Gnu - Connochaetes, antylopa z głowy podobna do krowy, z tułowia, grzywy i ogona — do konia; żyje na równinach południowej i wschodniej Afryki.
Kama - Alcelaphus buselaphus caama, zwierzę z rodziny krętorogich, gatunek antylopy występujący w południowej Afryce w rezerwatach.
Kanna - Taurotragus oryx, zwierzę z rodziny krętorogich, jedna z największych antylop o ubarwieniu brunatnorudym z poprzecznymi białymi paskami; występuje w równikowej i południowej Afryce; eland.
Kudu - Tragelaphus strepsiceros, antylopa o płowym umaszczeniu, z kilkoma poprzecznymi, białymi pręgami; samiec ma długie, kręcone rogi; zamieszkuje stepy Afryki wschodniej, w dużym stopniu wytępiona.
Suhak - Saiga tatarica, zwierzę z rodziny krętorogich, zaliczane do antylop, o żółtawoszarej sierści, dużej głowie, silnie wydętym nosie; zamieszkuje w małych stadach stepy i półpustynie środkowej Azji i regionu podkaukaskiego; sumak.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.