Antyklerykalna Partia Postępu RACJA jest to polska, lewicowa partia polityczna o programie antyklerykalnym. Została zarejestrowana sądownie 8 sierpnia 2002 roku. Inicjatorem jej powstania był na początku 2002 antyklerykalny tygodnik Fakty i Mity, który pozostaje ideowym wyrazicielem partii.

Program polityczny

APP RACJA jest partią lewicową, mieszczącą się w grupie partii socjaldemokratycznych. Program światopoglądowy opiera się na założeniach antyklerykalizmu, najdalej posuniętego liberalizmu obyczajowo-światopoglądowego i tolerancji dla odmienności.
Partia sprzeciwia się: klerykalizacji Polski, nauczaniu religii w szkołach, dotowaniu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce z publicznych pieniędzy. (
Opowiada się za: refundacją środków antykoncepcyjnych, wprowadzeniem do programu nauczania rzetelnej edukacji seksualnej, zlikwidowaniem Funduszu Kościelnego, zerwaniem i renegocjacją konkordatu, zwiększeniem stopnia uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, równouprawnieniem płci, legalizacją aborcji, legalizacją związków homoseksualnych, całkowitym rozdziałem Kościoła i państwa.
W sferze polityki społeczno-gospodarczej program partii odpowiada ideom socjaldemokracji. APP RACJA dąży do stworzenia państwa o ekspansywnej gospodarce liberalnej, jednak niecałkowicie wolnej od kontroli państwa. APP RACJA postuluje utrzymanie bezpłatności oświaty i służby zdrowia, zwiększenie skuteczności pobierania podatków, nastawienie na wzrost gospodarczy poprzez tworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorczości, a przez to zminimalizowanie bezrobocia.
Celem APP RACJA jest także stworzenie silnej zawodowej armii osadzonej w strukturach NATO.

Struktura i działacze

Przewodniczącym APP RACJA był (do dnia 24-04-2005) Piotr Musiał. Przewodniczącym honorowym jest redaktor naczelny tygodnika Fakty i Mity Roman Kotliński. Partia posiada struktury w każdym większym mieście Polski.

Historia

W wyniku zwlekania sądu z rejestracją partii aż do 8 sierpnia 2002 roku, APP RACJA nie mogła wystartować do wyborów samorządowych w 2002 roku pod własną nazwą partii. Partia wystawiła swoich kandydatów pod szyldem Komitetu Wyborczego Wyborców "Antyklerykalna Polska". Przy medialnej ciszy i prawie całkowitym braku promocji KWW AP uzyskał w skali kraju około 1,5% poparcia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.