Antropocentryzm - pogląd filozoficzny i religijny, zakładający że "człowiek jest miarą wszech rzeczy".
W sensie poznawczym termin ten oznacza styl filozofowania polegający na przyjmowaniu ludzkiej perespektywy - tzn. analizowania wszystkich zjawisk z punktu widzenia odbioru ich przez człowieka i odrzucaniu rozumowań wychodzących poza ludzką percepcję (np: z pozycji "boskiej", "przyrodniczej" lub transcendentalnej), jako poznawczo nieuprawnionych, lub pozbawionych praktycznego znaczenia.
W sensie teorii bytu antropocentryzm zakłada, że człowiek jest centrum wszechświata i jest celowo tak skonstruowany aby umożliwić mu istnienie. Przykładem takiego poglądu jest np: teoria Gai. W skrajnej postaci antropocentrym przyjmuje, że celem istnienia wszechświata jest człowiek i że stanowi on ostateczny i najdoskonalszy produkt ewolucji wszechświata.
Prekursorami antropocentryzmu poznawczego byli sofiści, od których to właśnie pochodzi określenie, że człowiek jest miarą wszech rzeczy.

Formy

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.