Anonimowi Narkomani są międzynarodową bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, których wspólnym celem jest zaprzestanie zażywania narkotyków oraz powrót do normalnego życia przy zachowaniu całkowitej abstynencji, włączając w to również alkohol. Do wspólnoty może przystąpić każdy bez względu na wiek, rasę czy orientację seksualną, jedynym warunkiem przystąpienia jest pragnienie zaprzestania brania.
Uzależnieni spotykają się regularnie na spotkaniach zwanych mityngami w celu pracy nad programem Dwunastu Kroków (podobnym do programu Dwunastu Kroków AA) oraz dzieleniem się siłą, doświadczeniem i nadzieją. Część mityngów jest "zamknięta" mogą na nich przebywać tylko osoby uzależnione lub takie które myślą, iż mogą mieć problem z narkotykami, inne mityngi są "otwarte" dla wszystkich. Program zdrowienia oparty jest na Dwunastu Krokach. Realizacja tego programu przywraca wolność osobistą na drodze rozwoju duchowego. Wspólnota NA jest niezależna i samowystarczalna, nie jest związana z żadna partią polityczna, religią czy organami ścigania nie przyjmuje dotacji od osób spoza wspólnoty. Utrzymuje się z własnych dobrowolnych datków (tzw. "kapelusza"), z którego opłacane są sale do mityngów, kawa lub herbata, ulotki oraz koszty związane z niesieniem posłania. Te i inne zasady które obowiązują grupy anonimowych narkomanów zostały zapisane w tzw Dwunastu Tradycjach.
Wspólnota NA jest wspólnotą grup NA, gdzie każda grupa jest niezależna w ramach Dwunastu Tradycji. Grupy często tworzą wyżej zorganizowane struktury łączące okręgi, np. warszawski (kilkanaście grup), regiony np. polski (kilkadziesiąt grup), europejski (kilka tysięcy grup). Jedynym celem działania NA na poziomie grupy, regionu, czy świata jest niesienie posłania (pomocy) uzależnionemu, który cierpi z powodu narkotyków. Treść posłania brzmi: Zawsze jest możliwa zmiana starych zachowań na nowe oraz powrót do życia wolnego od narkotyków. NA nie prowadzi programów profilaktycznych oraz nie adresuje swojego przesłania do osob które chcą dalej brać. NA nie zajmuje również stanowiska w stosnku do problemów z poza wspólnoty czy innych metod leczenia jak np. program metadonowy.
Osoby uzależnione w NA mogą pełnić służby w komitetach i komisjach bezpośrednio odpowiadając przed tymi którzy ich powołali i wykonując ich wolę. Służba w NA jest służba honorową i niedochodową. Sugestie dotyczące służb i NA jako całej ogólnoświatowej wspólnoty zebrane zostały w Dwunastu Koncepcjach NA. Służba, podobnie jak mityngi, pełni we wspólnocie ważna rolę w powrocie do zdrowia osoby uzależnionej i stanowi jeden z filarów zdrowienia. Kolejnym filarem jest sponsor czyli osoba uzależniona o większym doświadczeniu i okresie czystości, opiekująca się “młodszymi” kolegami. Sponsor jest przyjacielem, który bezpośrednio czuwa nad rozwojem i realizacją programu Dwunastu Kroków.
Nazwa Anonimowi Narkomani pochodzi od angielskiego Narcotics Anonymous i związana jest fundamentalną, zasadą obowiązującą we wspólnocie dotycząca anonimowości osób należących do niej oraz wypowiedzi tych osób na mityngach. Zasada ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz swobody wypowiedzi na mityngach, ale również i chronienie wspólnoty jako takiej, aby indywidualne osoby nie wykorzystywały przynależności do NA do swoich osobistych celów. W związku z tą zasadą sugeruje się osobom należącym do wspólnoty zaniechanie przedstawiania się, umożliwiającego identyfikację lub pokazywania swojej twarzy i jednoczesnym mówieniu o przynależności do wspólnoty poza mityngiem.
Wspólnota NA posiada osobowość prawną, swoje logo oraz literaturę. Właścicielem praw autorskich jest World Service Office inc. w CA USA http://www.na.org - WSO uzyskało zgodę Światowego Biura AA na używanie 12 kroków i tradycji Anonimowych Alkoholików. Polska wspolnota nie ma jeszcze osobowości prawnej posiada własna strone www pod adresem http://anonimowinarkomani.org
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.