Nazwą Anonimowi Alkoholicy (AA) określa się dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu leczenia alkoholizmu.

Przekonania Anonimowych Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem alkoholowy i innym pomóc uwolnić się od nałogu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków AA
Anonimowi Alkoholicy są anonimowi, ponieważ wspólnota AA rządzi się zasadami, a nie jest rządzona przez osoby. Anonimowość gwarantuje, że imię, nazwisko, praca, zawód nie zostaną ujawnione.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją.
Wspólnota AA nie angażuje się w publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Najważniejszym celem dla uczestników jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom trzeźwość osiągnąć. Doświadczenie grup AA wskazuje na to, że AA pomagają wszystkim, którzy naprawdę tego chcą, tzn. chcą przestać pić.
AA to sposób na nowe życie - bez alkoholu. To program realizowany z powodzeniem przez setki tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy stosując się do niego, osiągają powodzenie.
Jest on skuteczny w każdym miejscu świata, wobec każdego człowieka, bez względu na jego pozycję społeczną i sytuację, w jakiej się znajduje.

Czego grupy AA nie robią

Nie rejestrują uczestników, nie angażują się w badania, ani ich nie finansują, nie włączają się do jakichkolwiek komisji czy agend społecznych, nie śledzą, ani nie kontrolują swoich uczestników, nie stawiają diagnoz lekarskich i nie udzielają porad psychiatrycznych, nie dają leków i nie zapewniają zwolnień lekarskich, usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia, nie oferują usług religijnych, nie pomagają w sprawach mieszkaniowych, życiowych, finansowych i socjalno-bytowych, nie udzielają porad rodzinnych ani zawodowych, nie obiecują nikomu rozwiązania życiowych problemów. Pokazują jedynie, w jaki sposób uczestnicy sami nauczyli się żyć bez alkoholu.

Grupy wywodzące się od AA

Istnieją także spotkania NA, czyli Anonimowych Narkomanów, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), Al-Anon, Alateen, Anonimowych Żarłoków, Anonimowych Erotomanów, Anonimowych Hazardzistów. Odbywają się one na podobnych zasadach i w podobny sposób co AA.

Historia

Za dzień powstania ruchu uważa się 10 czerwca 1935 r. - pierwszy dzień nieprzerwanej trzeźwości jednego ze współzałożycieli dra Boba (Roberta Smitha). Swoje korzenie ruch miał w Grupach Oksfordzkich. W Polsce działają od 1957 roku.
Za nieoficjalny hymn AA jest uważana Dezyderata.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.