Anioł -
Walka Jakuba z Aniołem
Anioł według większości religii, w których to pojęcie występuje, jest to byt duchowy, który na różne sposoby wspiera działania i służy Bogu lub bogom.

Źródłosłów

Wyraz ten przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego. Ostatecznie pochodzi on od greckiego słowa ̉άγγελος, ángelos (według wymowy bizantyjskiej ánhielos), oznaczającego oryginalnie "posłaniec". W biblijnym Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane מלאך, mal'ach - co również znaczy "posłaniec".

Historia aniołów

Pierwsze wyobrażenia aniołów istniały w starożytnym Egipcie i Babilonii. W religiach tych cywilizacji były całe zastepy duchów i istot, będących pośrednikami między bogami a człowiekiem. Często przedstawiano je jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Starożytnym aniołom przypisywano pewnien rodzaj cielesności, co znajduje potwierdzenie w apokryficznej Księdze Henocha. Anioły tam wystepujące płodziły dzieci, odczuwały głód i pragnienie. W czasach nowożytnych do tej koncepcji aniołów powrócił Emanuel Swedenborg.
Aniołowie często wystepują w Starym Testamencie (np. Rdz. 3, 24; księgi prorockie). Biblia nie mówi jednak wiele o naturze i rodzajach tych bytów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pismach kabalistycznych oraz w apokryfach. Chrześcijaństwo „odziedziczyło" wiarę w anioły po judaizmie. W pierwszych wiekach wśród Ojców Kościoła istniały pewne spory co do natury tych bytów. Np. Grzegorz z Nazjanzu, Jan z Damaszku czy Bazyli Wielki wyobrażali anioły jako istoty eteryczno-ogniste. Jeszcze na Soborze Nicejskim II w 787 przypisywano im subtelne ciała. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął Tomasz z Akwinu. Według niego (i teologii katolickiej) anioły to duchy mające wolną wolę, ale nie mające ciała, a sama nazwa "anioł" nie oznacza natury lecz funkcję.
Anioły pełnią również ważną rolę w islamie. Wiara w nie stanowi element dogmatyki tej religii. W islamie twierdzi się, że anioły zostały stworzone przez Boga z ognia, przebywają w niebie i głównym ich zadaniem jest służba dla swego stwórcy. Pełnią także funkcję posłańców, chronią ludzi oraz spisują wszystkie ich uczynki. Koran został podyktowany Mahometowi przez anioła Dżibrila. W teologii islamu wymienia się przede wszystkim Dżibrila, Malika (strażnika ogni piekielnych), Izra'ila (anioła śmierci), Nakira i Munkara, Haruta i Maruta, Mika'ila i Azrafaela. Jedyny anioł, który odmówił Bogu posłuszeństwa to Iblis, zwany też szatanem.

Anioły w Biblii

 • Są istotami duchowymi nadrzędnymi do ludzi Ps.8,6; Hebr.2,7.
 • Stworzeni przed człowiekiem Job.38.4-7.
 • Nie żenią się ani za mąż nie wychodzą Mk.12,25.
 • Jest ich ogromna liczba Ps.68,18; Mt.24,31; Hebr.12,22; Ap.5,11.
 • Nie należy ich wielbić Kol.2,18-19; Ap.19,10; 22,9; (zasada: co masz czego nie otrzymałeś?)
 • Służą ludziom Hebr.1,14; ochraniają Ps.34,8.
 • Służyli Jezusowi Mt.4,11; Mk.1,13; Łk.22,43.
 • Część z nich upadła Judy,6; 2P.2,4; i służy szatanowi Ap.12,9; Mt.25,41.

Rodzaje aniołów

Anioł -

. W interpretacjach biblijnych liczba porządków niebiańskich (chórów) waha się od 7 do 11. Ostatecznie zostały one uporządkowane w trzech triadach:
 • serafiny (górują miłością nad innymi chórami), cherubiny (pełne wiedzy bożej), Trony (wyróżniają się posłuszeństwem)
 • Panowania, Potęgi (przypisuje się im moc czynienia cudów), Cnoty
 • Księstwa (Zwierzchności) (kierują państwami i narodami), archaniołowie (spełniają najważniejsze zadania), aniołowie (np. Anioł Stróż)

podział św. Ambrożego

Książęta dziewięciu chórów anielskich

 • Serafiny
Michał, Serafiel, Jehoel, Uriel, Kemuel, Metatron, Natanael, Szatan
 • Cherubiny
Gabriel, Cherubiel, Ofaniel, Rafał, Uriel, Zofiel, Szatan
 • Trony
Orifiel, Zafkiel, Zabkiel, Jofiel (Zofiel), Razjel
 • Panowania
Zadkiel, Chaszmal, Zacharael, Muriel
 • Cnoty
Uziel, Gabriel, Michał, Peliel, Barbiel, Sarbiel, Haniel, Hamaliel, Tarszisz
 • Potęgi
Kamael, Gabriel, Werchiel, Szatan
 • Księstwa
Nisroch, Haniel, Rekuel, Cerwiel, Amael
 • Archaniołowie
Metatron, Rafał, Uriel, Michał, Gabriel, Barbiel, Jehudiel, Barachiel, Szatan
 • Aniołowie
Faleg, Andachiel, Gabriel, Chajliel
*Szatan sprawował księstwo przed swym upadkiem

Archaniołowie

Według różnych tradycji różna jest ilosć archaniołów. (zob. Archanioł). Znani archaniołowie to Michał, Gabriel, Rafał. Apokalipsa Jana (1, 4) mówi, że tylko 7 aniołów znajduje się najbliżej Boga. Również judaizm wyróżnia 7 aniołów wyższego rzędu, są to: Azreael, Azrafael, Dedrach, Gabriel, Michael, Rafael, Szemkiel.

Anioły upadłe

Anioł -

Lucyfer (łac. niosący światło) to anioł, który zbuntował się przeciw Bogu.

Pieczęcie siedmiu aniołów

Pieczęcie siedmiu aniołów, władców 196 prowincji nieba, za pismami Corneliusa Agrippy
 • Pieczęć Aratrona, anielskiego alchemika, wodza 17 640 000 duchów
 • Pieczęć Betora, wodza 29 000 legionów duchów
 • Pieczęć Falega, pana wojny
 • Pieczęć Ocha, anielskiego alchemika, lekarza i czarnoksiężnika
 • Pieczęć Hagita, anielskiego alchemika i wodza 4000 legionów duchów
 • Pieczęć Ofiela, 100 000 legionów duchów
 • Pieczęć Fula, władcy potęg Księżyca i najwyższego władcy wód

Funkcje aniołów

w chrześcijaństwie mają one dwie główne funkcje:
 • gloryfikującą - wysławiają chwałę i wspaniałość Boga
 • pośredniczącą - są posłańcami Boga, opiekunami powierzonych im osób, zanoszą ludzkie modlitwy przed oblicze Boga, oznajmiają ludziom Jego wolę, pomagają podjąć właściwą decyzję.
W Apokalipsie Jana anioły wymierzają kary spadające na ludzkość.
W Księga Rodzaju cheruby strzegą wejścia do ogrodu Eden.

Anioły w sztuce


Akademickie wyobrażenie aniołów, Wiosna, Adolphe Bouguereau
...
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.