Aneuploidy to organizmy u których prawidłowy zestaw chromosomów został wzbogacony lub zubożony o jeden lub więcej chromosomów, najczęściej wskutek nondysjunkcji:
  • nullisomia (2n-2)- brak kopii danego chromosomu,
  • monosomia (2n-1) - jednak kopia danego chromosomu, np. gamety, syndrom Turnera (jeden chromosom X u dziewczynek),
  • disomia (2n) - dwie kopie danego chromosomu, naturalne w komórkach somatycznych,
  • trisomia (2n+1) - trzy kopie jednago chromosomu, np. zespół Downa (dot. chromosomu 21), syndrom Klinefeltera (XXY),
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.