Andrzej Krzycki (urodzony w roku 1482 w Krzycku w Wielkopolsce - zmarł w roku 1537 w Skierniewicach), poeta staropolski piszący w języku łacińskim.
Dzięki pomocy wuja, którym był biskup Piotr Tomicki, zdobył wykształcenie studiując pod kierunkiem wybitnych humanistów na uniwersytecie w Bolonii. Powrócił do Polski ok. roku 1501. Rozpoczął karierę w hierarchii kościelnej i w roku 1512 został sekretarzem Barbary, żony Zygmunta I. Po jej śmierci stał się sekretarzem królewskim. Objął stanowisko biskupa przemyskiego, później płockiego, by wreszcie zostać arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem.
Oprócz poezji, którą wykorzystywał także do własnych celów osobistych i politycznych, pisał także łacińską prozą, lecz traktował tę twórczość marginesowo. Uważa się go za jednego z najwybitniejszych humanistów swojej epoki.
Przykład poezji Andrzeja Krzyckiego:

O Beacie Kościeleckiej, pannie we fraucymerze królowej Polski Bony

O Beata, decorata rara forma, moribus...
O Beato, jak bogato piękność Cię swym skarbem darzy !
O skromności, uczciwości w każdym ruchu, w słowach, w twarzy !
Podziw ma dla Ciebie każdy, równie godny, jak ladaco,
Równie starzy, jak rozumni wciąż dla Ciebie głowę tracą,
Serca drżeniem i dążeniem młodzieńcy się ubiegają,
Nie kochankę, lecz na żonę sobie Ciebie wybierają,
Purpuraci i bogacze, i najbardziej urodziwi,
Każdy bodaj, co coś znaczy, jest oddany Ci prawdziwie,
Króla zasię i królowej takiejś łaski dostąpiła,
Że chcą, abyś ty ich córy towarzyszką zacną była.
Skoro więc przez łaskę boską taka darów moc Ci dana,
Że przewyższasz tyle innych - takich wad unikaj sama 
Nie bądź dumna i niewdzięczna wobec tych, co Cię kochają,
Lecz uprzejma, wzajem miła tym, co głośno podziwiają.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.