Andrzej Kalwas (urodzony w 1936 roku we Włocławku) - minister sprawiedliwości w rządzie Marka Belki.
W 1963 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1991 był sędzią Trybunału Stanu. Sędzią TS był również w obecnej kadencji Sejmu od 2002 roku. W latach 1995-2004 roku Kalwas był prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, handlowym, cywilnym i sprawach pracowniczych, a w szczególności w prawie antymonopolowym i problematyce nieuczciwej konkurencji. Kalwas startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku z warszawskiej listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Razem dla Przyszłości". Komitet ten utworzyły różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zajmujące się integracją europejską, prawami kobiet, walką z korupcją, aktywizacją środowisk lokalnych, sprawami mieszkalnictwa i spółdzielczości. Wśród jego członków byli także lekarze i prawnicy. Obecnie komitet działa jako Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, którego prezesem jest Andrzej Kalwas a zastępcami Krystyna Krzekotowska i Mariusz Słowik. 6 września 2004 roku został mianowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w rządzie Marka Belki. Zastąpił on Marka Sadowskiego, który w sierpniu oddał się do dyspozycji premiera.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.