Anatomia człowieka - nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka, wchodzi w skład morfologii i posługuje się metodami na poziomie makroskopowym (np. obserwacji żywych organizmów i badań sekcyjnych zwłok). Jest to anatomia opisowa zwana też anatomią klasyczną.
Ściśle związane z anatomią są:
  • histologia - nauka o tkankach
  • cytologia - naukach o komórce, budowie człowieka na poziomie komórkowym
  • fizjologia - nauka o funkcjonowaniu organizmu
Obecnie anatomia ściśle wiąże się z fizjologią, poświęcając dużo uwagi funkcji i działaniu poszczególnych narządów. Jest to anatomia czynnościowa Inne działy anatomii to:
  • anatomia prawidłowa - zajmuje się normalnie zbudowanymi, zdrowymi osobnikami
  • anatomia patologiczna - opisuje zmiany chorobowe w narządach
  • anatomia mikroskopowa - w odróżnieniu od klasycznej anatomii, posługującej się okiem nieuzbrojonym, ten dział posługuje się mikroskopem świetlnym - histologia, lub elektronowym - cytologia.
  • anatomia radiologiczna - pierwotnie opisywała organizm ludzki przy użyciu zdjęć rentgenowskich układu kostnego. Ostatnio w związku z wprowadzeniem kontrastów i innych metod badawczych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i USG jej zakres znacznie się poszerzył.
  • anatomia topograficzna - opisuje wzajemne stosunki poszczególnych narządów. Z tego względu nazywana jest również anatomią chirurgiczną.
W opisie anatomicznym używamy podwójnego nazewnictwa. Polskie nazwy i ich łacińskie odpowiedniki znajdują się w Nomina anatomica i Terminologia anatomica. Obecnie dąży się do wyeliminowania nazw własnych (głównie nazwisk) z nazw, lecz w naukach klinicznych nadal się je powszechnie stosuje.

Układy narządowe

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.