Analiza ekonomiczno-finansowa ma duże znaczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi zaczyna ona zajmować coraz wyższą pozycję wśród funkcji zarządzania i jest zaliczana do funkcji bazowych. Zarządzanie przedsiębiorstwami ujmowane jest jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność rozstrzyga o skuteczności i ekonomiczności działań gospodarczych. Obecnie, w warunkach dużej zmienności otoczenia, globalizacji i dynamicznego rozwoju techniki odjęcie jakiejkolwiek decyzji wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. Odnosi się to do decyzji strategicznych (określających podstawowe parametry układu gospodarczego), taktycznych i operacyjnych(mających na celu likwidację niepożądanych odchyleń od założonych parametrów. Otrzymanym informacjom analitycznym kierownictwo różnych szczebli w przedsiębiorstwie dowiaduje się o przyczynach zmian w otoczeniu, skutkach zamierzonych działań oraz o czynnikach zakłócających zaplanowany tok procesów i zjawisk gospodarczych, za które odpowiadają. Warunki gospodarki wolnorynkowej, zaostrzająca się konkurencja, która staje się walką o przetrwanie sprawia, że zapotrzebowanie na tego typu informacje jest bardzo duże. Analiza polega na dzieleniu danej całości na części i rozpatrywaniu każdej z nich osobno.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.