Amu-daria (w starożytności Oksus) to rzeka w Uzbekistanie i Turkmenistanie, jej odcinek stanowi także granicę z Afganistanem.
Długość 2539 km, powierzchnia dorzecza 309 tys. km². Płynie między pustyniami Kara-Kum i Kyzył-Kum, w dolnym i środkowym biegu brak dopływów. Uchodzi do Jeziora Aralskiego, najczęściej jednak wysycha zanim do niego dotrze. Do szybszego wysychania rzeki przyczyniło się wykorzystywanie jej do nawadniania okolicznych terenów poprzez budowę kanałów, co spowodowało również silne zanieczyszczenie rzeki nawozami, ściekami i pestycydami, a także doprowadziło do wtórnego zasolenia gleb.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.