Amonity - amonitowane (Ammonoidea)- podgromada wymarłych głowonogów (Cephalopoda) o zwiniętej spiralnie skorupie. Stanowią ważne skamieniałości przewodnie, pozwalające określić wiek skał osadowych, w których są spotykane. Spotykane w skałach pochodzenia morskiego z okresu od dewonu do kredy. Zittel (1884) wyróżnia następujące rzędy amonitowatych:
  • Goniatitida (goniatyty) (dewon-perm)
  • Clymeniida (klimenie) (dewon)
  • Ceratitida (ceratyty) (perm-trias)
  • Lytoceratida (lytocerasy)
  • Phylloceratida (fyllocerasy)
  • Ammonitida (amonity właściwe) (jura, kreda)
Największe zróżnicowanie osiągnęły w okresie kredy. Wymarły z powodu zbyt daleko posuniętej specjalizacji oraz rozwoju konkurencyjnych grup.
W Polsce można je znaleźć m. in. w Tatrach, np. w skałach pod Ciemniakiem, w dewońskich Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.