Amon, Amon-Re, Ukryty lub Niewidzialny bóg, król bogów. Sprawca urodzaju. Powodował, że plony były obfite, zwierzęta się mnożyły, a kobiety rodziły dzieci. Imię Amona poraz pierwszy występuje w Tekstach Piramid z okresu Starego Państwa. Pojawia się tam wraz z małżonką (swym żeńskim odpowiednikiem - Amaunet) oraz jako bóg związany z Minem i Ha(bogiem pustyni Zachodniej)a także utozsamiany z Re (Amon-Re).Był uosobienie niewidzialnych życiodajnych elementów natury: powietrza i wiatru. Przedstawiany jako król w koronie z 2 wysokimi piórami; człowiek z głową barana z zakręconymi rogami; wąż Kematef. W rękach trzymał bicz i znak ankh. Jego ulubionym zwierzęciem był baran.
Od XXII w. p.n.e. kult Amona w nomie tebańskim, z głównym ośrodkiem w Karnaku( jeden z największych kompleksów architekruty starożytnej). W czasach Nowego Państwa w XVIXI w. p.n.e. stał się głównym bogiem państwowym.Jego posąg niesiony w barce na ramionach przez kapłanów w czasie publicznych procesji, stawał w określonych miejscach, co oznaczało jakąś decyzję, interpretowaną przez kapłanów. W taki sposób został np wyznaczony na władcę Totmes III. Grecy identyfikowali go ze swym władcą bogów - Zeusem. . Między nimi Ramzes II.

Amon-Re, Re, Amon - bóg Słońca. Jego głowę zdobi dysk słoneczny. Kapłani miasta Heliopolis także istniała ten- złączyli jego kult z wcześniejszym kultem boga Amona. Tworzył pary z wieloma bogami. Był słońcem, które świeciło w południe, właścicielem barki, którą wszyscy bogowie płyną po niebie (czyli wewnątrz bogini Nut) każdego dnia ze wschodu na zachód z krainy życia do krainy umarłych. Płynęli, aby odrodzić siebie i świat dnia następnego, podtrzymać porządek kosmosu uosobiony w postaci bogini Maat. Bóg słońca; czasem identyfikowany z Ammonem. stworzył człowieka ze swoich łez. Pewnego razu tak się oburzył na ludzi, że kazał Hathor zabić ich wszystkich. Hathor zaczęła to czynić z takim zapałem, że Ra się ulitował i rozkazał jej przestać. Oszalała od krwi, Hathor nie usłuchała rozkazu, a Ra posunął się do podstępu, by uratować ludzkość. Zmieszał wino z czerwonym sokiem owocowym i rozlał tę mieszaninę na polach bitew. Sądząc, że to krew, Hathor piła ją chciwie, aż była zbyt pijana, by dokończyć misję Ra. Ubóstwione Słońce. Stwórca świata i pan ładu we wszechświecie. Władca bogów, ludzi i państwa zmarłych. Utożsamiano z nim wielu bogów egipskich wyniesionych ze względów politycznych do bóstw naczelnych. Symbolem Re był obelisk.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.