Amfifilowość - zjawisko obserwowane w przypadku niektórych związków chemicznych polegające na jednoczesnej, niepełnej rozpuszczalności danego związku w dwóch różnych rozpuszczalnikach.
Związki amfifilowe są zwykle długimi cząsteczkami, które na jednym końcu posiadają grupy rozpuszczalne w jednym rozpuszczalniku, a na drugim grupy rozpuszczalne w drugim rozpuszczalniku. Powoduje te, że na granicy faz (w punkcie styku tych dwóch rozpuszczalników, lub na powierzchni jednego z nich) cząsteczki takie samorzutnie tworzą monowarstwy a w obrębie objętości jednego z rozpuszczalników tworzą sferyczne agregaty, w których jeden koniec cząsteczek (ten rozpuszczalny) jest skierowany na zewnątrz a drugi do środka sfery. Agregaty te nazywają się micelami. Większość związków amfifilowych stosowanych w praktyce ma końce hydrofobowe (nie lubiące wody) i hydrofilowe (lubiące wodę), ale zjawisko to nie ogranicza się tylko do układów w których znajduje się woda.
Zjawisko amfifilowości jest bardzo ważne biologicznie i technologicznie:
  • W biologii, dzięki temu zjawisku lipidy tworzą błony komórkowe, a także możliwe są niektóre przemiany enzymatyczne
  • W technologii - dzięki temu zjawisko można tworzyć stabilne emulsje, które są później wykorzystywane jako farby, kosmetyki, oraz lateksy. W technologii zjawisko to ma także duże znaczenie w produktach czystości, gdyż na powstawaniu emulsji mydło - tłuszcz oparte jest działanie większości tych produktów.
Zjawisko amfifilowości jest też odpowiedzialne za powstawnie liotropowych (rozpuszczalnikowych) faz ciekłokrystalicznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.