Almagest – dzieło Klaudiusza Ptolemeusza napisane ok. roku 140, zawierające kompendium ówczesnej wiedzy astronomicznej, matematyczny wykład astronomii geocentrycznej. Autor opierał się głównie na dziełach Hipparcha i obserwacjach astronomów babilońskich i aleksandryjskich. Dzieło zawiera m.in. traktat o trygonometrii płaskiej i sferycznej, teorie ruchów Słońca, Księżyca i planet, katalog gwiazd.
Liczące 13 ksiąg dzieło stało się podstawowym kanonem wiedzy astronomicznej aż do czasów ogłoszenia teorii heliocentryzmu przez Kopernika. Do Europy trafiło poprzez obarczone licznymi błędami tłumaczenia arabskie i łacińskie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.