Allel letalny (ang. lethal allele) - allel, który powoduje śmierć organizmu. Allel letalny dominujący wywołuje śmierć homozygot dominujących i heterozygot. Allel letalny recesywny powoduje śmierć homozygot recesywnych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.