Allel kodominujący to allel, który wraz z drugim odmiennym allelem kodominującym daje mieszany fenotyp w heterozygocie. Przykładem takowego allelu są allele ludzkich grup krwi A i B, które u osób z allelami A i B dają grupę krwi AB (oba antygeny są widoczne na powierzchni komórek).
Zobacz także:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.