Allel jest to jedna z wersji genu w określonym locus na danym chromosomie homologicznym. Dany allel może mieć charakter dominujący (oznaczany zwyczajowo dużą literą i kursywą: A) lub recesywny (oznaczany: a). W komórce somatycznej (co najmniej diploidalnej) allel dominujący będzie się silniej ujawniał (dominował) niż allel recesywny. Przyjęło się, że allele jednego genu oznacza się różnymi wariantami tej samej litery: A i a, IA, IB, i0 itp. Allele tego samego genu różnią się zwykle mutacją w postaci jednego lub większej liczby nukleotydów; nie wykluczone są mutacje wsteczne, likwidujące zmianę. W puli genowej populacji może występować wiele alleli tego samego genu. W organizmie diploidalnym zazwyczaj występują tylko dwa.
Różniące się odcinki DNA zalicza się do alleli tego genu, gdy:
  1. nie ulegają rekombinacji podczas mejozy (bo są w tym samym locus)
  2. w postaci zmutowanej nie ulegają komplementacji w organizmie diploidalnym.
W najnowszych publikacjach nazwę "allel" stosuje się wymiennie z nazwą "gen", co wiąże się z faktem, że praktycznie każdy gen występuje w co najmniej dwóch postaciach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.