W akustyce aliasing to nakładanie się widm sygnału cyfrowego okresowo zwielokrotnionych w dziedzinie częstotliwości.
Aliasing objawia się nieprawidłowym odtworzeniem sygnału analogowego z sygnału cyfrowego, z błędem niemożliwym do usunięcia. Aby temu zapobiec na wejściu przetwornika analogowo-cyfrowego stosuje się filtry dolnoprzepustowe o odpowiednio dobranych parametrach.

Przyczyna aliasingu

Dokonując próbkowania sygnału z częstotliwością \[f_s \], nie można odróżnić sygnału harmonicznego o dowolnej częstotliwości \[f_0 \] od przebiegu harmonicznego opisanego wzorem \[f_0+k\cdot f_s \]. Dlatego w dziedzinie częstotliwości widmo sygnału zostaje zwielokrotnione co \[f_s \] w obie strony osi częstotliwości (możliwe teoretycznie są zatem częstotliwości ujemne).
Jeśli maksymalna częstotliwość sygnału próbkowanego (szerokość jego widma) przekracza częstotliwość próbkowania \[f_s \], to kolejne powtarzające się widma zaczynają się na siebie nakładać - mówimy wówczas o "przecieku". Dlatego przetwarzając sygnał analogowy na cyfrowy, należy pamiętać o twierdzeniu Kotielnikowa-Shannona, czyli \[f_s \] musi być większa lub równa częstotliwości Nyquista.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.