Alianci (od francuskiego alliance - sojusz) to termin oznaczający sojuszników, sprzymierzeńców.
Pojawił się podczas I wojny światowej, jako określenie Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Rosji, Włoch i kilku mniejszych państw, będących wszystkie przeciwnikami państw centralnych (wobec państw alianckich częściej stosowany jest termin państwa Ententy).
Termin alianci stosowany jest przede wszystkim do członków koalicji antyhitlerowskiej podczas drugiej wojny światowej, choć dość często jest on tutaj ograniczany do państw zachodnich (Wielka Brytania z dominiami i USA oraz stworzone w tych krajach siły zbrojne wolnej Francji, Polski i kilku mniejszych państw), które były objęte wspólnym dowództwem.
Oprócz wojen światowych termin alianci można również spotkać w przypadku antyirackich sojuszy z lat 1990/91 oraz 2003.
Wyraz alianci stał się w polskim języku synonimem słów sprzymierzeni, sojusznicy i dlatego użycie go w innych przypadkach niż wyżej podane nie jest błędem.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.