Algorytm Kruskala wyznacza minimalne drzewo rozpinające. Jest to algorytm zachłanny, który wybiera krawędzie o najmniejszych wagach.
Opublikowany przez Josepha Kruskala w 1956 roku.
Algorytm:
1) niech krawędzie będą uporządkowane następująco: C(e1)\[\leq \]C(e2)\[\leq \]...\[\leq \]C(en); gdzie C: E -> R (funkcja wagowa)
2) dla każdego 1\[\leq \]i\[\leq \]n: jeśli ei nie tworzy cyklu w rozwiązaniu to dołącz do rozwiązania krawędź.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.