Alfred Jodl (urodzony 10 maja 1890 w Würzburgu - stracony 16 października 1946 w Norymberdze) - niemiecki oficer z czasów drugiej wojny światowej; miał stopień generała-pułkownika (generała armii).
Od sierpnia 1939 roku jest szefem oddziału operacyjnego zarządu sztabu Wehrmachtu, a następnie szefem sztabu dowodzenia w Oberkommando der Wehrmacht. 7 maja 1945 roku podpisuje w Reims akt bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych. Po aresztowaniu marszałka Wilhelma Keitla zostaje na krótko ostatnim szefem OKW. W 1946 zostaje osądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze i skazany za udział w planowaniu wojny na karę śmierci. Został powieszony chociaż prosił o egzekucję przez rozstrzelanie.
W 1953 roku zakończeniu Procesu Norymberskiego uznano w RFN, że działalność Jodla w czasie wojny, nie wykraczała poza ramy działania operacyjnego, co stanowiło pośrednią rehabilitację generała i uwolnienie go zarzutów postawionych w akcie oskarżenia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.