Alfons Maria Stickler (ur. 23 sierpnia 1910 w Neunkirchen), austriacki duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.
Wstąpił do zakonu salezjan św. Jana Bosco (SDB), pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1928 w nowicjacie w Niemczech. Kształcił się w zakonnych domach nauki w Niemczech, Austrii i Włoszech (w Turynie i Rzymie), przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie 27 marca 1937. Kontynuował studia w Papieskim Athenaeum S. Apollinare w Rzymie, gdzie obronił doktorat obojga praw (1940). Przez wiele lat prowadził wykłady z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Salezjańskim w Turynie, w latach 1953-1958 był dziekanem; w 1957 uczelnia została przeniesiona do Rzymu. W latach 1958-1966 pełnił funkcję rektora. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II jako ekspert. Od marca 1971 był prefektem Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej.
Jako wybitny specjalista prawa kanonicznego pełnił funkcję wiceprezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Historyków Państwa i Prawa, był członkiem wielu innych towarzystw i akademii historycznych, odebrał doktoraty honoris causa uniwersytetów w Monachium, Innsbrucku i Salzburgu. We wrześniu 1983 został mianowany arcybiskupem tytularnym Bolsena i probibliotekarzem Św. Kościoła Rzymskiego (od lipca 1984 także proarchiwariuszem Św. Kościoła Rzymskiego). Odebrał sakrę biskupią 1 listopada 1983 w Watykanie z rąk Jana Pawła II. W maju 1985 papież wyniósł go do godności kardynalskiej, z diakonią S. Giorgio in Velabro. Po nominacji kardynalskiej arcybiskup Stickler został pełnoprawnym bibliotekarzem i archiwariuszem Św. Kościoła Rzymskiego.
W lipcu 1988 przeszedł w stan spoczynku z funkcji w Kurii Rzymskiej; w sierpniu 1990 ukończył 80 lat i utracił prawo udziału w konklawe. W styczniu 1996 został promowany do rangi kardynała-prezbitera, zachował diakonię S. Giorgio in Velabro w randze tytułu prezbiterskiego na zasadzie pro hac vice. Jest zwolennikiem tradycyjnej liturgii przedsoborowej.
Link zewnętrzny:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.