Alexandre José Maria dos Santos (ur. 18 marca 1924 w Zavala), duchowny katolicki Mozambiku, arcybiskup Maputo, kardynał.
Studiował w szkołach franciszkańskich - seminarium w Amatongas i Varatojo (Portugalia) oraz w seminarium w Nyassaland (Malawi); wstąpił do zakonu franciszkanów (OFM), w 1948 złożył śluby czasowe, w 1951 śluby wieczyste. 25 czerwca 1953 w Lizbonie przyjął święcenia kapłańskie. Od 1954 pracował w misji franciszkańskiej w Inhambane w Mozambiku, w latach 1972-1974 był radcą zgromadzenia zakonnego w Mozambiku. Pełnił również funkcję rektora niższego seminarium w Vila Pery.
23 grudnia 1974 został mianowany arcybiskupem Maputo, sakry udzielił mu 9 marca 1975 kardynał Agnelo Rossi, prefekt watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W czerwcu 1988 papież Jan Paweł II wyniósł arcybiskupa dos Santosa do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera S. Frumenzio ai Prati Fiscali. Ze względu na osiagnięcie wieku emerytalnego kardynał został zwolniony z obowiązków arcybiskupa w lutym 2003, rok później jako 80-latek utracił również prawo udziału w konklawe.
Link zewnętrzny:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.