Aleksytymia (dosłownie „brak słów dla emocji”) - przejawia się przede wszystkim w trudnościach z werbalizowaniem przeżywanych stanów emocjonalnych, oznacza też obniżoną świadomość własnych emocji i w efekcie objawia się bardzo skąpym opisem osobistych przeżyć.
Niektórzy badacze tłumaczą pojawienie się aleksytymii mikrouszkodzeniami układu limbicznego i łączą ten defekt organiczny z zaburzeniami psychosomatycznymi. Pacjent nie odczytuje własnych emocji i towarzyszącego im napięcia. W związku z tym uczucia w znikomym stopniu docierają do świadomości, co uniemożliwia ich odreagowanie. W efekcie pacjent postępuje niezgodnie z potrzebami psychofizjologicznymi organizmu, przez co dochodzi do somatyzacji doznań. Należy jednak zaznaczyć, że badania nie potwierdzają jednoznacznie związku zespołu psychosomatycznego z aleksytymią.
Osoby cierpiące na aleksytymię są także podatne na zaburzenia somatoformiczne, ponadto często towarzyszą jej różnego typu dysfunkcje seksualne, na przykład osłabienie popędu seksualnego lub zaburzenia erekcji.
Niektórzy badacze uważają to zaburzenie za specyficzne dla kultury zachodniej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.