Aleksy II to piętnasty prawosławny patriarcha Moskwy i Wszechrusi.
Urodził się 23 lutego 1929 roku w Tallinie jako Aleksy Rydygier. Jego ojciec Michał był prawosławnym duchownym służącym w parafiach na terenie Estonii. W 1947 roku, po ukończeniu wymaganych osiemnastu lat, został przyjęty do Leningradzkiego Seminarium Duchownego. W 1949 roku zaczął uczęszczać do Leningradzkiej Akademii Duchownej, gdzie już w trakcie pierwszego semestru nauki został wyświęcony na diakona, a następnie, 15 kwietnia 1950 roku, otrzymał wyższe święcenia kapłańskie z rąk metropolity Leningradzkiego Grzegorza i został mianowany proboszczem parafii w estońskim mieście Jychwi. Kontynuował jednocześnie naukę w Leningradzkiej Akademii Duchownej, którą ukończył w 1953 roku. Od 15 lipca 1957 roku był kapłanem w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Tartu. W 1958 roku został dziekanem tamtejszego okręgu Tartu-Wiljandinskiego. 3 marca 1961 roku przyjął święcenia mnisze w Ławrze Świętej Trójcy w Siergijew-Posadzie, zachowując dotychczasowe imię. 14 sierpnia 1961 roku na mocy decyzji Świętego Synodu został mianowany biskupem Tallińskim i Estońskim. Intronizacja odbyła się 3 września 1961 roku. 23 czerwca 1964 roku zostaje mianowany arcybiskupem, a 26 lutego 1968 roku- metropolitą. Od lat 60 pełni ważne funkcje w strukturach administracyjnych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, najpierw przy patriarsze Aleksym I, a potem Pimenie. Po śmierci Pimena Sobór Biskupów wybrał Aleksego II na stanowisko Patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Stało się to w drugiej turze głosowania 7 lipca 1990 roku. Intronizacja odbyła się 10 lipca 1990 roku w moskiewskim Soborze Bogojawleńskim.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.