Albert Wielki, Albert z Kolonii (1193-1280 - filozof scholastyczny, dominikanin.
Albert jako pierwszy zaczął w systematyczny sposób łączyć filozofię Arystotelesa z teologią katolicką. Dzieło to kontynuował jego najwybitniejszy uczeń, Tomasz z Akwinu. Albert Wielki pierwszy głosił odrębność metody teologii od metody nauk przyrodniczych, inny charakter prawd wiary niż prawd naukowych. W dziedzinie przyrodoznawstwa, a zwłaszcza botaniki zapoczątkował szkołę naukową.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.