Akustyka słuchu to dziedzina akustyki dzieląca się na psychoakustykę próbującą opisać związki pomiędzy fizycznymi parametrami dźwięków dochodzących do ucha a wrażeniami przez nie wywoływanymi oraz akustykę fizjologiczną próbującą opisać prawa rządzące pracą układu słuchowego. Przy obecnym stanie wiedzy tylko niektóre aspekty percepcji słuchowej umiemy wyjaśnić na gruncie anatomi lub fizjologii układu słuchowego. Dlatego podstawowym zadaniem stojącym przed akustyką słuchu, jako nauką, jest poznanie i zrozumienie relacji wiążących zjawiska psychoakustyczne z budową anatomiczną i fizjologią układu słuchowego.
Najbardziej cenionym obecnie podręcznikiem z akustyki słuchu jest książka Briana C. J. Moore'a "Wprowadzenie do psychologii słyszenia" dostępna w polsiej wersji językowej dzięki tłumaczeniu profesora Aleksandra Sęka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.