Akumulator elektryczny to rodzaj ogniwa chemicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym.
W akumulatorach występują dwa cykle pracy.
  • ładowanie, w czasie którego akumulator jest odbiornikiem energii elektrycnej, wewnątrz akumulatora jest magazynowana energia elektryczna, która jest przetwarzana na energię chemiczną,
  • praca akumulator jest źródłem prądu elektrycznego na skutek uwalniania zmagazynowanej wcześniej energii elektrycznej.
Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.
W zależności od składu elektrolitu i budowy elektrod rozróżnia się następujące rodzaje akumulatorów:
  • Akumulator kwasowo-ołowiowy - w którym elektrolitem jest roztwór kwasu siarkowego, elektrody wykonane są z ołowiu (z dodatkami), w formie siatek - tego rodzaju akumulatory są masowo wykorzystywane w samochodach.
  • Akumulator NiCd - zwany też wtórną baterią alkaliczną - w której elektrody są wykonane z wodorotlenku niklu i wodorotlenku kadmu, zaś elektrolitem są półpłynne lub stałe substancje o różnych składzie chemicznym u różnych producentów, ale zawsze posiadającym silnie zasadowy (inaczej alkaliczny) odczyn.
  • Akumulator NiMH - ulepszona odmiana akumulatorów NiCd, w których jedna z elektrod jest wykonana z niklu, zaś druga elektroda ze spieku metali ziem rzadkich w atmosferze wodoru. Rolę separatora spełnia gąbczasta struktura nasączona substancjami alkalicznymi (jako elektrolitem) oraz złożonym chemicznie katalizatorem. System elektrochemiczny jest zdolny do absorbcji wydzielających się podczas ładowania gazów, szczególnie wodoru, dzięki czemu akumulator może być calkowicie szczelny, i charakteryzować się długą żywotnością.
  • Akumulator Li-ion - w których jedna z elektrod jest wykonana z porowatego węgla a druga z tlenków metali, zaś rolę elektrolitu grają złożone chemicznie sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników.
  • Akumulator litowo-polimerowy - odmiana akumulatorów Li-ion, w których ciekły elektrolit jest zastąpiony stałym elektrolitem polimerowych wykonanym z np: gąbek na bazie poliakrylonitrylu.
Patrz też: ogniwo paliwowe
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.