Aktywność stężeniowa lub krótko aktywność to efektywne termodynamicznie stężenie substancji.
\[a = \gamma c \]
gdzie: Współczynniki aktywności dla bardzo niskich stężeń dążą do jedności, a więc w tych warunkach a = c. Dla większych stężeń najczęsciej współczynniki najpierw maleją a potem rosną (nawet powyżej jedości). Przykładem moga być współczynniki aktywności dla jonów w roztworze wodnym
We wszystkich wyrażeniach dotyczących równowag chemicznych (równowag dynamicznych) gdzie zwykle używa się stężenia, powinno używać się aktywności.
Zob. też: lotność (aktywność ciśnieniowa), aktywność molowa
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.