Aktywność molowa związków chemicznych to efektywne termodynamicznie stężenie tych substancji, uwzględniające odchylenia tych związków od zachowania idealnego, wynikające ze zjawisk dyfuzyjnych, lepkościowych lub elektromagnetycznych mających miejsce w stężonych roztworach lub gazach pod wysokim ciśnieniem.
W odróżnieniu od zwykłego stężenia molowego, zależności termodynamiczne wyrażone za pomocą aktywności są zawsze spełniane w sposób ścisły. Posługiwanie się aktywnościami na co dzień jest jednak dość kłopotliwe, gdyż bezpośrednie mierzenie aktywności jest bardzo trudne i czasochłonne. W związku z tym, korzysta się zazwyczaj ze stablicowanych dla większości często stosowanych w praktyce związków chemicznych wartości współczynników aktywności, które są powiązane ze zwykłymi stężeniami wzorem:
a = γx
gdzie:
a - aktywność
γ - współczynnik aktywności
x - ułamek molowy

Współczynniki te dla substancji w roztworach są wyznaczane na podstawie pomiarów prężności pary nad szeregiem roztworów różniących się tylko stężeniem molowym badanej substancji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.