Aktywa to ogół środków gospodarczych (nieruchomości, materiałów, towarów, należności itp.), którymi dysponuje w danym momencie jednostka gospodarująca. Aktywa przedsiębiorstwa.

Według standardów rachunkowości aktywa stanowią te składniki majątku przedsiębiorstwa, które spełniają równocześnie następujące warunki:
  • powstały w przeszłości,
  • mają ustaloną wiarygodnie wartość,
  • są utrzymywane w celu osiągania korzyści ekonomicznych.
Aktywa dzielą się na:
  • aktywa trwałe, wykorzystywane w więcej niż jednym cyklu produkcyjnym lub dłużej niż jeden rok (np. środki trwałe),
  • aktywa obrotowe, zużywane w trakcie jednego cyklu produkcyjnego lub czasie krótszym niż jeden rok (np. materiały)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.