Aktor społeczny w socjologii jest to jednostka, grupa społeczna lub instytucja w rozumieniu podmiotu społecznego odgrywająca w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną.
Pojęcie to jest jednym z kluczowych w podejściu interakcyjnym. W podejściu tym, a w szczególności w podejściu etnometodologicznym aktor społeczny stara się manipulować wrażeniami innych uczestników interakcji, narzucając im własną definicję sytuacji, przez co może kontrolować proces interakcji, przekonywać innych do swoich racji lub wymuszać odpowiednie zachowania.
W procesie interakcji, wszystkie strony wchodzące w jej skład są ujmowane jako aktorzy społeczni, natomiast przestrzeń w jakiej interakcja się odbywa, określana jest mianem sceny, ewentualnie kulis. Aktorzy społeczni, którzy odgrywają swoje role wspólnie w mniejszych grupach, tworzą zespoły.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.