Akt mielnicki - akt ogłoszony w 1501 roku przez króla Aleksandra Olbrachta w Mielniku.
Jego postanowienia to:
  • przekazanie wladzy w państwie w ręcę senatorów;
  • funkcja przewodniczącego senstu dla króla;
  • prawo senatu do zniesienia krola z tronu, w razie gdyby nie zastosowal się do podjętych uchwał lub dopuścił się przemocy na osobie któregoś z senatorów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.