Akcja_(prawo) -

Akcja to papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w stosunku do spółki: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) i bierne prawo wyborcze do organów spółki.
Akcje dzielą się: oraz według uprawnień przypisanych do akcji na:
  • akcje zwykłe
  • akcje uprzywilejowane - posiadacze takowych zwykle posiadają prawo do wyższej dywidendy, uprzywilejowanego głosu na WZA, lub pierwszeństwo przy podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji.
Wyróżnia się również akcje nieme.
Akcje można nabyć na rynku pierwotnym, czyli w momencie ich emisji, albo na rynku wtórnym, czyli od innych właścicieli. Rynek wtórny akcji oraz innych papierów wartościowych nazywany jest giełdą. Akcje będące w publicznym obrocie mają postać niematerialną i są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.