Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Akademia_Medyczna_im._Karola_Marcinkowskiego_w_Poznaniu -
Dane
Nazwa łacińska
Założony 1919 (samodzielna uczelnia od 1 stycznia 1950)
Miejsce Poznań, Polska
Studenci ok. 6000
Rektor prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz
Adres ul. Fredry 11
61-701 Poznań
Telefon +(61) 854 62 28
E-mail info@amp.edu.pl
Strona www.amp.edu.pl
Członkostwo Socrates-Erasmus
Mapa

Poznań

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - jej tradycje wywodzą się z kursów lekarskich organizowanych od 1919 przez Wydział Lekarski PTPN na zlecenie Uniwersytetu Poznańskiego, które w 1920 przekształcono w Wydział Lekarski, tejże uczelni (jego profesor Heliodor Święcicki został pierwszym rektorem Uniwersytetu, a wydział organizował na jego zlecenie prof. Adam Wrzosek). Natomiast dzięki staraniom prof. Konstantego Hrynakowskiego przy Wydziale Filozoficznym powstał Oddział Farmacji, a później także Katedra Stomatologii. W czasie II wojny światowej część kadry kontynuowano nauczanie poza krajem. W 1941 profesorowie z różnych Wydziałów Lekarskich z całego kraju utworzyli Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu, który działał do 1949. Inną placówką kontynuującą nauczanie był Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich posiadający swoje placówki w Częstochowie oraz w Kielcach. Po upadku powstania warszawskiego reaktywowano Wydział Lekarski z prof. A. Wrzoskiem na czele, początkowo w Grodzisku Mazowieckim, a potem, do 1945 roku w Krakowie.
Akademia Medyczna jako samodzielna Uczelnia powstała w 1950 (od 1 stycznia jako Akademia Lekarska, a od 3 marca jako Akademia Medyczna), gdy wydzielono z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. W 1975 powołano do życia Wydział Pielęgniarski. W 1984 nadano Akademii imię Karola Marcinkowskiego. W 1993 nastąpił podział Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I zajmujący się kształceniem przeddyplomowym na kierunku lekarskim oraz Wydział Lekarski II obejmujący Oddział Stomatologiczny, Oddział Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Kształcenia w Języku Angielskim, a Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarski i Nauk o Zdrowiu. W 1998 nazwę tego ostatniego zmieniono ponownie na Wydział Nauk o Zdrowiu. W jego ramach 1 października 2003 uruchomiono Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim.
Wydziały:
 • Wydział Lekarski I
  • kierunek lekarski
 • Wydział Lekarski II
  • Oddział Stomatologii
  • Oddział Kształcenia w Języku Angielskim
  • Oddział Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział Farmacji
  • kierunek farmacja
  • kierunek analityka medyczna
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
Z uczelnią związanych jest również pięć szpitali klinicznych:

Galeria

Grafika:Collaegium Maius Poznan front.jpg|Collegium Maius Grafika:Collegium Chemicum Poznan.jpg|Collegium Chemicum Grafika:Collegium Anatomicum Poznan.jpg|Collegium Anatomicum Image:Collegium Stomatologicum Poznan.jpg|Collegium Stomatologicum
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.