Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego - państwowa publiczna szkoła wyższa, mieszcząca się w Kielcach.
Akademia Świętokrzyska powstała w 2000 z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, która z kolei powstała w 1973 z przekształcenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, założonej w 1969. Od 1979 nosi imię Jana Kochanowskiego.
Obecnie (2004) zatrudnia 1032 nauczycieli akademickich, z tego 260 profesorów i doktorów habilitowanych. Uczelnia prowadzi studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i podyplomowe. 14 z 21 kierunków oraz specjalność filologia rosyjska na kierunku filologia słowiańska posiada uprawnienia magisterskie. Ponadto Rada Wydziału Humanistycznego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii i stopnia doktora w zakresie językoznawstwa.
Adres uczelni: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Jednostki wydziału

 • Instytut Matematyki
 • Instytut Fizyki
 • Instytut Chemii
 • Instytut Biologii
 • Instytut Geografii

Informacje

 • adres: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
 • tel: (041) 349 62 30

Jednostki wydziału

Informacje

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
 • adres: ul. Leśna 16, 25-509 Kielce
 • tel.: (041) 344 40 64, fax: (041) 344 46 73

Jednostki wydziału

 • Instytut Pedagogiki i Psychologii
 • Instytut Edukacji Szkolnej
 • Instytut Edukacji Muzycznej
 • Instytut Edukacji Plastycznej
 • Instytut Kształcenia Medycznego

Informacje

 • adres: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
 • tel.: (041) 361 99 33/63, fax: (041) 362 17 56

Jednostki wydziału

 • Instytut Ekonomii
 • Instytut Nauk Politycznych
 • Instytut Zarządzania

Informacje

 • adres: ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • tel.: (044) 732 74 00, fax: 0-44-7327405

Jednostki wydziału

 • Instytut Filologii Polskiej
 • Instytut Historii
 • samodzielny Zakład Filologii Angielskiej
 • samodzielny Zakład Filologii Germańskiej

Jednostki wydziału

 • Instytut Filozofii I Socjologii
 • Instytut Ekonomii
 • Instytut Agrobiznesu Z Informatyką Stosowaną
 • Katedra Pedagogiki Zdrowia I Wychowania Fizycznego
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Teoretycznych Podstaw Współczesnej Edukacji
 • Katedra Historii I Teorii Wychowania
 • Katedra Teorii Rozwoju Zawodowego I Mediów
 • Katedra Rehabilitacji
 • Zakład Psychologii
Linki zewnętrzne:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.