Ajchigierowie

Ajchigierowie (podgląd zawartości)

Herbu Ajchigier, którego protoplastą był Polski za czasów Zygmunta I z Niemiec. Ożeniony z Polką, z domu Maleczkowską, siostrą wielkorządcy krakowskiego Michała, ojciec Zybulta i Jerzego. Zybult Ajchigier młodszy służył na dworze hospodara wołoskiego. Miał dwóch synów. Obaj żołnierze, zginęli w husarskiej Marcina Kazanowskiego. Drugi pod hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Potockim.
Wyniki wyszukiwań związane z "Ajchigierowie"
wyników 3