Agrofizyka, nowa dziedzina nauki z pogranicza fizyki i agronomii, której obiektem badawczym jest ekosystem i obiekt biologiczny kształtowane poprzez działalność człowieka, które bada i opisuje metodami nauk ścisłych - fizyki.
Ze względu na metodę i obiekt badawczy, związek agrofizyki z biofizyką jest bardzo ścisły, lecz w przypadku agrofizyki ogranicza się do biologii środowiska rolniczego, roślin i zwierząt związanych z działalnością rolniczą. Konieczność uwzględnienia specyficznych cech obiektu badawczego i znajomość zastosowanych technologii rolniczych, a obecnie również biotechnologii na które osiągnięcia tej nauki mają lub będą miały wpływ, odróżnia ją od biofizyki. Agrofizyka najbliższa jest naukom podstawowym takim jak biologia, z której wiedzy i metody korzysta (zwłaszcza ekologii środowiska i fizjologii roślin), a także fizyce od której bierze metody badawcze, a szczególnie eksperyment fizyczny i model fizyczny. Zainteresowania agrofizyki nie skupiają się na technicznych problemach agronomii i praktycznym zastosowaniu badań, a to odróżnia ją np. od inżynierii rolniczej, kwalifikuje do nauk podstawowych. Potrzeby agronomii: badania złożonego układu gleba-roślina-atmosfera były przyczyną powstania agrofizyki. Zakres dziedziny, ograniczony do zależności w ekosystemie, w miarę jej rozwoju poszerzył się o kształtowanie płodów rolnych jako pokarmu lub surowca i problemy oceny jakości. Ośrodkiem naukowym skoncentrowanym na rozwoju tej nauki, określającym jej unikalny charakter, cenionym na świecie i w Polsce, jest Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego – http://www.ipan.lublin.pl/
PAN Oddział w Lublinie – http://www.pan-ol.lublin.pl/
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.