Agregacja - ogólny termin określający łączenie się mniejszych cząstek w większe. Np: formą agregacji cząsteczek chemicznychmicele tworzące koloidy. Micele na skutek agregacji mogą z kolei zlepiać się razem, co prowadzi do powstania zwykłej zawiesiny.
Formą agregacji jest też proces koagulacji białek. Kontrolowana agregacja niektórych cząsteczek może prowadzić do powstania struktur supramolekularnych.
Agregacją nazwa się też w przemyśle proces kontrolowanego zlepiania proszków, który prowadzi do ich granulacji.
Agregowanie danych polega na wyliczeniu jednej lub wielu statystyk, takich jak średnia, minimum, maksimum itp., dla grup obserwacji wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących. W wyniku tej procedury powstaje nowy plik danych, w którym jedna obserwacja odpowiada jednej kategorii zmiennej grupującej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.