Aglomeracja kalisko-ostrowska
Aglomeracja_kalisko-ostrowska -
(Herb Kalisza) (Herb Ostrowa)
Województwo: wielkopolskie

Aglomeracja kalisko-ostrowska - licząca ok. 250 tys. mieszkańców dwuośrodkowa konurbacja.

Główne ośrodki

Tworzą ją dwa główne centra: szereg mniejszych ośrodków miejskich i paramiejskich położonych na terenach powiatów kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego:
Aglomeracja_kalisko-ostrowska -
Wokół tych ośrodków wytworzyły się obszary podmiejskie z zanikającymi funkcjami rolniczymi. Aglomeracja ta jest drugą co do wielkości i znaczenia w województwie wielkopolskim.

Gminy

Tworzą ją gminy: w Ostrowie
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.