Agesandros z Rodos. Grecki rzeźbiarz z II wieku p.n.e.
Wywodził się z tak zwanej szkoły rodyjskiej będącej od czasów Lizypa jednym z głównych ośrodków rzeźby hellenistycznej. Uważany jest za przedstawiciela kierunku nazywanego antycznym barokiem.
Wraz z Atenodorosem i Poliodorem był współtwórcą grupy Laokoona. Niektórzy badacze wskazują go jako ewentualnego autora Wenus z Milo.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.