Agenda z Tampere to plan wspólnego działania rządów krajów Unii Europejskiej w ramach rozwoju tzw. III filaru wspólnotowego - współpracy sądowej i policji w sprawach karnych. Przyjęty został na spotkaniu Rady Europejskiej w Tampere, w dniach 15-16 października 1999 roku. Podjęte zostały następujące usstalenia:
  • w dziedzinie azylu i polityki migracyjnej - ograniczenie postępowań azylowych i zaostrzenie walki z nielegalną w UE imigracją - poprzez ujednolicenie procedur azylowych, wsparcie gospodarcze dla państw stanowiących największe żródło imigrantów, utworzenie katalogu praw przysługujących legalnym imigrantom itp.
  • utworzenie europejskiej przestrzeni prawnej - mającą zapewnić obywatelom UE swobodniejszy dostęp do wymiarów sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej.
  • wspólne zwalczanie przestępczości zorganizowanej - poprzez utworzenie dwóch nowych instytucji - systemu Eurojust oraz Europejskiej Akademii Policyjnej, której zadaniem ma być szkolenie wyższych urzędników organów śledczych państw członkowskich.
  • nawiązanie współpracy z państwami trzecimi w sferze wymiaru sprawiedliwości, policji i spraw wewnętrznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.