Agencja Wywiadu (AW) - Służba wywiadowcza w której interesie leży pozyskiwanie jawnych i niejawnych informacji poza granicami kraju, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i żywotnych interesów kraju.

Utworzenie Agencji Wywiadu

Agencja Wywiadu powstała w 2002 roku, w wyniku rozwiązania Urzędu Ochrony Państwa (ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu). Po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa (UOP) utworzono dwie odrębne agencje: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu, które przejęły dotychczasowe zadania Urzędu Ochrony Państwa.

Struktura AW

 1. Gabinet Szefa
 2. Biuro Pełnomocnika Ochrony
 3. Biuro Kadr i Szkolenia
 4. Biuro Informacji i Analiz
 5. Biuro Finansów
 6. Biuro Studiów i Prognoz
 7. Biuro "A"
 8. Biuro "B"
 9. Biuro "C"
 10. Biuro "D"
 11. Biuro "E"
 12. Ośrodek Szkolenia
 13. Samodzielny Wydział Prawny
 14. Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Zadania Agencji Wywiadu

Zadania przejęte przez Agencję Wywiadu od Zarządu Wywiadu byłego Urzędu Ochrony Państwa przedstawiają się następująco:
 • uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,
 • rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej,
 • rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia,
 • rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń,
 • prowadzenie wywiadu elektronicznego,
 • podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Stopnie służbowe obowiązujące w Agencji Wywiadu

W Agencji Wywiadu obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:
 • korpus szeregowych:
  • szeregowy,
  • starszy szeregowy,
 • korpus podoficerów:
  • kapral,
  • starszy kapral
  • plutonowy,
  • starszy plutonowy
  • sierżant,
  • starszy sierżant,
  • sierżant sztabowy
  • starszy sierżant sztabowy,
 • korpus chorążych:
  • młodszy chorąży,
  • chorąży,
  • starszy chorąży,
  • młodszy chorąży sztabowy,
  • chorąży sztabowy,
  • starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów:

Stanowiska Szefa Agencji Wywiadu do tej pory obejmowali

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.