Komputerowe symulacje procesów aerodynamicznych (kształt strumienia gazów opływających płat skrzydła i rozkład ciśnień wokół niego)

Aerodynamika (z greckiego: aéros - "powietrze" i dynamikós- "mający siłę, silny") - dział fizyki, mechaniki płynów, zajmujący się badaniem zjawisk związanych z ruchem gazów, a także ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym i sił działających na te ciała.
Ze względu na metody badawcze wyróżnia się aerodynamikę teoretyczną i doświadczalną. W aerodynamice doświadczalnej stosuje się często tak zwany - tunel aerodynamiczny. Jest to komora zapewniająca symulację rzeczywistych procesów związanych z ruchem gazów.
Z uwagi na prędkości przepływów rozróżnia się aerodynamikę małych prędkości oraz aerodynamikę dużych prędkości.
Dział aerodynamiki zajmujący się ruchem ciał w rozrzedzonych gazach, np. w górnych warstwach atmosfery, to aerodynamika molekularna.
Z uwagi na zastosowania wyróżniamy aerodynamikę lotniczą, przemysłową i inne.
Stosowana jest w technice lotniczej, przy projektowaniu pojazdów (np.samochodów), przy projektowaniu maszyn i urządzeń z elementami ruchomymi, a także przy projektowaniu wysokich budowli.

W języku potocznym mówimy o 'aerodynamicznym kształcie czyli kształcie opływowym, mającym małe opory powietrza.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.