Adsorpcja w mikroporach przebiega wg. innego mechanizmu niż adsorpcja w mezoporach, makroporach czy na powierzchni płaskiej. W porach adsorbentu o wymiarach większych niż typowe mikropory, a nawet w tzw. supermikroporach (czyli w porach na granicy rozmiaróm mikroporów i mezoporów - rzędu 2-10 średnic cząsteczki adsorbatu), adsorbat może adsorbować się w sposób monowarstwowy, natomiast w typowych mikroporach (2-5 średnic cząsteczki adsorbatu) zjawisko ma inny charakter opisany w teorii objętościowego zapełniania mikroporów (TOZM) M. Dubinina i wspólpracowników. W ramach TOZM stosuje się szereg izoterm adsorpcji, z których najważniejsza jest izoterma Dubinina-Raduszkiewicza (DR).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.